Hakkımızda

DERYA  SU ÜRÜNLERİ  ŞİRKETİMİZ

 

Firma bir aile şirketi olup, baba Hidayet Sarıdal oğlu ve ortağı, şirket müdürü, Mehmet Celaleddin Sarıdal 1960 yılından itibaren Sünger avcılığı, işlemesi ve pazarlaması ile iştigal etmektedir. Ülkemiz süngerciliğini tüm zorluklara rağmen hala dimdik ayakta tutan Türkiye’nin tek süngerci şirketi olarak gelecek nesillerimize eski bilgilerini ve tecrübelerini aktarmayı kendimize görev bilmiştir. 1986 yılından itibaren ise aile işletmemizi kurup, kurumsal olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmüştür. Halen süngercilik alanında Türkiye’nin birçok yerinde ve yurtdışında (Tunus-Yunanistan-K.Kıbrıs-Arnavutluk-Yemen) gidip yetiştiricilik alanında araştırmalar yaptığımız gibi ithal ettiğimiz süngerleri işleyerekte hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlamasını yapmaktadır.

1990’lı yılların başlarından itibaren, sünger istihsalinde sıkıntılar yaşamaya başladık ve giderek yurtiçinden avcılıkla üretilmiş sünger temin edemez olduk. Bu sıkıntı da yurtiçinden ve yurtdışından gelen talepleri karşılayamaz hale gelmemize sebep oldu. 1995 yılından itibaren de yurtdışından ithal edilen süngerleri pazarlamaya başladık. Bu yıllardan itibaren deniz süngeri üretim sürecinde bu sıkıntımızı giderecek bir çözüm arayışına girdik. Bu doğrultuda yaptığımız araştırmalar sonucunda, üretim sürecinde avcılığa alternatif bir süreç olarak, yetiştiricilikle sünger üretiminin bir çözüm olacağına karar verdik.
 
1987 yılında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nde SÜNGERCİLİĞİMİZ adlı bir aylık seminerde sünger yetiştiriciliği hakkında edindiğimiz bilgiler ve tecrübeler de bizi bu çözüme yönlendiren önemli bir faktör olmuştur. Bu yıllardan itibaren sünger yetiştiricilik alanında ulusal ve uluslararası çalışmalarımıza işletme olarak hız verdik.

İşletmemiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen “105Y069” nolu “Çanakkale Boğazı’nda Bulunan Bazı Sünger Türlerinin Kültürü ve Deniz Akvaryumlarında Kullanımı” adlı 3 yıl süren araştırma projesinde destekleyici kuruluş olarak görev almıştır.

İşletmemiz, 01.09.2009 tarihinden itibaren TÜBİTAK tarafından desteklenen “7090458 nolu MELAT VE KABA SÜNGERİN DOĞAL ORTAMDA KONTROLLÜ OLARAK YETİŞTİRİLMESİ “ projesini hala yürütmektedir.

Bu proje kapsamında Spongia officinalis (melat sünger) ve Hippospongia communis (kaba sünger) türlerinden deniz süngerleri, doğal deniz ortamında yetiştirilerek üretilecektir. Türkiye’de deniz süngerlerinin yetiştiriciliği konusunda, kamu araştırma kuruluşları tarafından çok sayıda bilimsel araştırma projesi yapılmış olmasına karşın; bu proje bir KOBİ işletmesi tarafından, yetiştiricilik yoluyla sünger üretimi konusunda gerçekleştirilecek ülkemizde ilk yetiştiricilik çalışması olacaktır.
 
Ülkemiz denizleri için özel bir ekonomik ve ekolojik önem arz eden ticari deniz süngerlerinin yetiştiricilikle üretimini gerçekleştirmek, işletmemize ve sektöre yeni bir sünger üretim yöntemi kazandırmak ve böylece işletmemizin sünger taleplerini karşılamadaki sıkıntılarını aşarak, karlılığını arttırmaktır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.
Derya Gıda Tarım Su Ürünleri © 2024
Altyapı: OpenCart-TR